FORGOT YOUR DETAILS?

Perspektywa Spółka Cywilna Jadwiga Pobocha, Anna Marczewska

realizuje voucher na podstawie umowy z Operatorem - Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim przez profesjonalne usługi doradcze” ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 na usługę doradczą dotyczącą

Opracowania inwestycji modernizacyjnych polegających na cyfryzacji procesów w przedsiębiorstwie.

TOP