FORGOT YOUR DETAILS?

BIURO RACHUNKOWE PERSPEKTYWA
zobacz co oferujemy

Usługi, jakie świadczy nasze biuro, pozwalają na odciążenie właścicieli firm od wszelkich zadań związanych z finansami. Umożliwia to pozostawienie finansów w rękach fachowców i skupienie swojej uwagi na rozwoju działalności. W ramach naszych usług oferujemy Państwu:

 • prowadzenie ksiąg handlowych spółek, fundacji, stowarzyszeń;
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
 • prowadzenie Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT, CIT, VAT), sprawozdań GUS, PFRON;
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych
  rejestrujemy lub aktualizujemy dane o przedsiębiorstwie w Krajowym Rejestrze Sądowym, Urzędzie Skarbowym oraz Urzędzie Statystycznym;
 • reprezentujemy naszych Klientów w Urzędzie Skarbowym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
Rozliczymy każdą formę biznesu
Prowadzisz biznes większy lub mniejszy?
Szukasz firmy, która zajmie się Twoimi rozliczeniami, a Ty będziesz mógł sie skupić na swoim biznesie?
BIURO RACHUNKOWE PERSPEKTYWA
kadry i płace

Oferujemy obsługę kadr i płac oraz rozliczeń z ZUS, jako osobną formę współpracy lub jako usługę dodatkową. Prowadzimy pełną dokumentację pracowniczą, której zakres określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. Zgromadzone doświadczenie pozwala nam także na fachowe doradztwo w kwestiach dotyczących prawa pracy. Zapewniamy:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników;
 • sporządzanie umów o pracę i aneksów;
 • kontrolowanie terminów badań lekarskich, BHP i innych;
 • wystawianie świadectw pracy;
 • sporządzanie listy płac wraz ze wszystkimi jej składnikami;
 • ewidencje urlopów;
 • sporządzanie wszelkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS oraz przesyłanie ich do urzędu w formie elektronicznej;
 • druk przelewów składek PIT i ZUS;
 • składanie deklaracji A1;
 • wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków i okresie zatrudnienia.
BIURO RACHUNKOWE PERSPEKTYWA
kontrole w urzędach

Uczestniczymy w kontrolach i czynnościach sprawdzających na wezwanie Urzędu Skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bierzemy udział w kontrolach dotyczących rozliczanych dotacji unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczych, z WUPu i innych. Przygotujemy potrzebne dokumenty. Reprezentujemy podatnika, udzielamy wyjaśnień, podpisujemy protokoły po kontroli. Udostępniamy lokal do przeprowadzenia kontroli lub reprezentujemy podatnika w urzędzie.

TOP